Sportcheques Stad Leuven

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub, door verschillende drempels die de aansluiting moeilijk maken. Daarom steekt de stad Leuven een handje toe onder de vorm van sportcheques op maat van OCMW-cliënten

Wie cliënt is bij OCMW Leuven en zelf aansluit bij een sportclub, of iemand van zijn gezin, heeft recht op één sportcheque per sportjaar. Die geeft een korting van 50 % van het lidgeld bij een Leuvense sportclub. Het maximum bedraagt 75 € en de club moet erkend zijn door de sportraad.

En er is meer: sinds dit jaar kunnen kinderen van OCMW-cliënten tegen de helft van de normale prijs deelnemen aan een Bloso-sportkamp. Het OCMW moet hiervoor enkel een attest opmaken waaruit blijkt dat het kind tot de beoogde doelgroep behoort.

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 016 – 24 83 20 of mail je naar socialedienst @ ocmw-leuven.be.