Acro-gym: drie niveaus

Acro-gym staat voor acrobatische partneroefeningen; het is géén toestelturnen, maar wel een geheel van vluchtelementen zoals salto’s werpen, houdingen en piramides op een mattenvloer, meestal uitgevoerd met 2, 3 of 4 partners en altijd op muziek. Evenwicht, spanning en een flinke dosis ritmisch gevoel zijn noodzakelijk. Samenwerking is een must. Acrogym gaat samen met langematspringen omdat een acro-oefening steeds enkele tumblingreeksen omvat. In deze groep kan je niet direct instappen. De lesgever beslist over toegang en doorstroming naar een ander niveau. Als je van deze groep deel wil uitmaken, verwachten we een verregaande inzet en goeie resultaten!

In Turnkring Pro Patria Wijgmaal start je altijd in de groep ‘recreatieve acro’ en stroom je door naar de ‘grote acro (wedstrijdacro of acro B/C-niveau).

Pré-acro

Of de instapgroep. Kinderen kunnen met inspraak van de lesgevers in deze groep proeflessen komen doen.

 • maandag 18.00 – 20.00 uur
 • zaterdag: 13.30 – 15.30 uur

Contact: Marie Wallays

Lidgeld: € 251,00

Bij dit lidgeld moet nog een bijdrage van € 17,50 aan Gymnastiekfederatie Vlaanderen worden geteld, kortweg Gymfed (bedrag op 01.07.2023). Je betaalt deze Gymfed-bijdrage maar één keer, ongeacht het aantal turn- of dansgroepen waarbij je bent aangesloten. Voor competitiegroepen is de wedstrijdlicentie inbegrepen.

Recrea-acro

De kinderen die in deze groep zitten, zijn leden die nog maar recent acro doen en nog baat hebben bij extra basistraining (zowel acro-technisch en tumbling-technisch) om nadien door te stromen naar een andere acro-ploeg. Deze leden volgen allemaal nog een andere discipline binnen de club. Je turnt wedstrijden op recrea-niveau en stroomt na evaluatie door naar een andere groep.

Deze competitiegroep traint twee keer per week en neemt deel aan recrea- wedstrijden van de gymnastiekfederatie. Door op een lager wedstrijdniveau al eens kennis te kunnen maken met de acrowereld, willen we onze gymnasten zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap naar de competitiegroep van C- en B-niveau. Binnen deze groep richten we ons voornamelijk op de basisprincipes van de acrobatische gymnastiek. Instromen kan enkel na selectie.

 • woensdag 14.30 – 17.30 uur
 • zaterdag: 13.30 – 15.30 uur

Contact: Marie Wallays

Lidgeld: € 251,00

Bij dit lidgeld moet nog een bijdrage van € 17,50 aan Gymnastiekfederatie Vlaanderen worden geteld, kortweg Gymfed (bedrag op 01.07.2023). Je betaalt deze Gymfed-bijdrage maar één keer, ongeacht het aantal turn- of dansgroepen waarbij je bent aangesloten. Voor competitiegroepen is de wedstrijdlicentie inbegrepen.

Wedstrijdacro

Gymnasten uit deze groep (acro B/C) trainen 10,5 uur per week op woensdag, vrijdag en zaterdag. In de turnkring noemen we deze groep ook wel de ‘grote acro’. Dit zijn de sterkste acrogymnasten die deelnemen aan de wedstrijden op B/C niveau van de Vlaamse GymnastiekFederatie.

 • maandag 18.00 – 20.00 uur
 • woensdag 14.30 – 17.30 uur
 • vrijdag 18.00 – 21.00 uur
 • zondag 09.30 – 12.30 uur

Lidgeld: € 365,00

Bij dit lidgeld moet nog een bijdrage van € 17,50 aan Gymnastiekfederatie Vlaanderen worden geteld, kortweg Gymfed (bedrag op 01.07.2023). Je betaalt deze Gymfed-bijdrage maar één keer, ongeacht het aantal turn- of dansgroepen waarbij je bent aangesloten. Voor competitiegroepen is de wedstrijdlicentie inbegrepen.

Contact: Margriet Vanvolsem

Nieuw in de club?

 • Je hebt recht op proeflessen. Je hoeft dus niet onmiddellijk in te schrijven. Die proeflessen zijn kosteloos.
 • In competitiegroepen kan je niet direct instappen. Dit kan alleen na selectie. Je start dus altijd in een recreatieve groep.
 • Lees de pagina met de ‘meest gestelde vragen over je inschrijving, proeflessen en lidgeld‘. Je vindt er zeker en vast een antwoord op je vraag!
 • Hoe de inschrijving verloopt, lees je op deze pagina.
 • Onmiddellijk inschrijven kan je via de website van Gymfed Vlaanderen.
 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Neem dan zeker met ons contact op via het contactformulier.