Sportongeval

Heb je een sportongeval – hoe klein ook – dan moet je absoluut en binnen 24 uur een ongevalsaangifteformulier invullen. Die formulieren liggen in de bruine kast in de turnzaal. Vraag ze aan je lesgever. Dit formulier sturen we door naar onze federatie, Gymfed.

Stap 1

Vul een aangifteformulier in, er zit een toelichting bij het formulier. Als je de toelichting volgt, is je formulier altijd juist ingevuld!

Stap 2

Geef het behoorlijk ingevulde aangifteformulier aan je lesgever, of aan Steve Strauven, Groeningestraat 6, 3018 Wijgmaal (telefoon 0473 75 77 70). Doe dat binnen 24 uur! Raadpleeg steeds het prikbord in de turnzaal om te weten of er tijdelijk niemand anders verantwoordelijk is voor deze formulieren.

Stap 3

Na ongeveer 6 weken krijg je bericht van de verzekeringsmaatschappij. Ondertussen hou je alle betaalbewijzen van apotheker, ziekenhuis en dokter bij. Ben je ondertussen naar je ziekenfonds geweest voor een terugbetaling, dan vraag je daar een kostenoverzicht.

Stap 4

Vanaf dan verloopt het contact rechtstreeks met de maatschappij, dus niet meer via de club. Dat betekent dat je zelf het initiatief moet nemen om je dossier naar de verzekeringsmaatschappij te sturen! Een dossier wordt afgesloten als je weer helemaal de oude bent, en op voorwaarde dat je het attest van genezing (of van “consolidatie”) naar de verzekeringsmaatschappij hebt opgestuurd. Hou in ieder geval elk ontvangstbewijs van ziekenfonds, ziekenhuis, dokters, apotheek, enz… bij.