Huisregels

Kaartenverkoop turnshow

Bij de online aankoop betaal je onmiddellijk. Terugbetaling of omruilen van aangekochte kaarten is niet mogelijk. Kijk dus goed na voor welke dag en leeftijdscategorie je precies kaarten bestelt. Niet-afgehaalde kaarten blijven eigendom van de club en geven geen recht op terugbetaling. De club heeft het recht om kaarten die niet zijn afgehaald, door te verkopen.

Turntechnisch

Aansluiten bij Turnkring Pro Patria Wijgmaal vzw of deelnemen aan de activiteiten van de club, betekent dat je akkoord gaat met een aantal interne regels.

Iedereen start bij een recreatie-afdeling, en niet bij een wedstrijdafdeling. Lesgevers beslissen over de doorstroming naar het wedstrijdturnen. Om deel te nemen aan de activiteiten, volstaat normale sportkledij. Maar schoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten. Gebruik schoenen die je NIET buiten gebruikt. Trek dus je sportschoenen thuis nog niet aan, maar breng ze mee naar de turnzaal.

Lessenverloop

Een normale lessencyclus loopt van 1 september tot 30 juni. Turnlessen gaan in principe altijd door, behalve op officiële feestdagen en tijdens de kerstvakantie en paasvakantie. Tijdens examenweken kan het lessenverloop ook al eens verstoord zijn. Als lessen onverwachts zouden wegvallen of toch doorgaan op een feestdag of vakantiedag, dan krijg je hier bericht van via de leidingsploeg. Ook op de infobordjes aan de ingang van de turnzaal worden afgelaste lessen meegedeeld. 

Administratief

Deelnemen aan een activiteit houdt in dat je daarvoor de vereiste bijdrage en verzekering betaalde binnen de vooropgestelde termijnen. Is dat niet het geval, dan is PPW niet aansprakelijk bij een ongeval van welke aard ook. Leden die de voorziene bijdragen niet betaalden, kunnen door de lesgevers worden uitgesloten.