Werking en doel

Clubwerking – VZW-structuur

PPW staat voor Turnkring Pro Patria Wijgmaal. De vereniging is gesticht op 19 juli 1919. Sinds 1989 is de club een VZW. Het ondernemingsnummer van de vzw is 438.745.846 (voor akten tot 30.06.2003: 8155/89). De publieke benaming ervan is PPW vzw, of gewoon PPW. De juridische structuur is eenvoudig: er is een raad van bestuur die instaat voor het dagelijkse beheer en een algemene vergadering. Die raad wordt bijgestaan door een stuurgroep die bestaat uit alle lesgevers en enkele bestuurders. Zij bepalen samen het verloop van de activiteiten. Het administratieve pakket wordt beheerd door:

 • Tilde Vandewiele: voorzitter VZW
 • Brecht Delauré: penningmeester VZW
 • Marleen Gysen: secretaris VZW
 • Hans Verstreken: sponsoring, turnshow (algemene coördinatie)
 • Goya Bauwens: ledenbestand, communicatie sociale media
 • Karolien Smets: coole gymmedewerker, sportkampen Leuven
 • Nele Vandoren: aanspreekpunt integriteit
 • René Massant: erevoorzitter
 • Steve Strauven: sportongevallen, sportverzekering, materiaalmeester sportmateriaal
 • Herman Verschuere: turnshow (technische coördinatie), communicatie website en gebouw

Clubwerking – Doelstelling

Turnkring Pro Patria Wijgmaal wil een gezonde, aangename en verantwoorde sport aanbieden voor alle leeftijden. PPW streeft hierbij naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen waarbij plezierbeleving steeds centraal staat. Pro  Patria  Wijgmaal  heeft  een  lange  traditie  met  als slogan: sportief amusement sinds 1919. De club legt het accent op recreatie maar geeft de gymnast met meer potentieel of ambitie ook de mogelijkheid om zich te ontplooien. PPW heeft ook een sociale functie door een uitgebreid activiteitenaanbod maar is ook intern een zeer levendige club, met onder andere leuke activiteiten zoals het jaarlijkse sportkamp, het kleuterkamp, de leidingsgym, het leidingsweekend, interne opleidingen en een startersgids voor de beginnende trainer. PPW heeft een uitgebreid sportprogramma:

 • kleuterturnen vanaf 3 jaar
 • prédans en jazzdans voor jongeren vanaf 6 jaar
 • recreatief turnen voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar
 • recreatief turnen voor senioren en dames
 • acrogym, tumbling en wedstrijdturnen (TTJ en TTM)
 • een combinatietraining van cardio funk en BBB voor dames
 • recreatief volleyballen voor dames en heren

PPW wil vooruitstrevend en vernieuwend zijn op gebied van infrastructuur, sportmateriaal, kwaliteit van lessen en administratie en in zijn clubbeleid.

Clubwerking – Belangrijkste activiteiten

Tijdens het sportjaar zijn er een aantal hoofdactiviteiten:

 • de wedstrijden voor de keurgroepen, acrogym en tumbling
 • de jaarlijkse turnshow
 • een kinderfuif
 • een kleuter-doe-dag als afsluiter van de kleuterturnlessen op het einde van het jaar. Hierbij tovert de leiding de zaal om tot één groot speelparcours.
 • ons eigen sportkamp en kleuterkamp tijdens de zomervakantie als afsluiter van een sportjaar
 • de sportweken die tijdens de vakantie samen met de Sportdienst van de Stad Leuven worden georganiseerd