Aanspreekpunt Integriteit

Een ‘Aanspreekpersoon Integriteit’ of afgekort ‘API’ is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit binnen Turnkring Pro Patria.

De club vertrouwde het mandaat van ‘API’ toe aan Nele Vandoren, bestuurslid. Zij kent de club, beschikt over voldoende inlevingsvermogen, geniet het vertrouwen en respect van bestuur, lesgevers en sporters.  

Heeft u een melding, aarzel dan niet om onderstaand webformulier in te vullen. Na de melding neemt het ‘API’’ zo snel mogelijk telefonisch contact op. Zij luistert naar het verhaal, vormt zich een beeld van de situatie, probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn en bespreekt mogelijke doorverwijzingen. Ze brengt hiervan ook het clubbestuur op de hoogte.

Nog even benadrukken: als API vervult ze geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst zij door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.

Het spreekt vanzelf dat zij elke melding met de grootste discretie behandelt.