Beeldmateriaal

Toestemming maken en gebruiken beeldmateriaal

Turnkring Pro Patria Wijgmaal (hierna PPW vzw) maakt tijdens zijn activiteiten (turnshow, wedstrijden, sportkampen, sportweken, wekelijkse turnlessen en uitstappen) beeld- en videomateriaal. Dat beeldmateriaal wordt gebruikt om de werking en de doelstellingen van PPW vzw te illustreren. Het beeldmateriaal kan zowel in gedrukte publicaties als online worden gebruikt. Foto’s worden gehost op de webserver van PPW vzw en gepromoot via Facebook. Video’s worden gehost op de webservers van Google en/of Vzaar en gepromoot via Facebook.

PPW vzw verkoopt geen beeldmateriaal, stelt het niet rechtstreeks ter beschikking aan derden en gebruikt het ook niet voor commerciële doeleinden.

Wie niet wil dat beeldmateriaal van zijn/haar persoon wordt gemaakt en gepubliceerd, kan dit voor de start van elke activiteit melden aan de hoofdverantwoordelijke van het evenement.