Toestelturnen meisjes (TTM)

TTM staat voor toestelturnen meisjes. In deze groep trainen de gymnasten flink door: tot 12 uur per week! Het programma is zeer intensief en gericht op alle turntoestellen. Doel is deelname aan wedstrijden van de turnfederatie. In deze groep kan je niet direct instappen. De lesgever beslist over toegang en doorstroming naar een ander niveau. Als je ervan deel wil uitmaken, verwachten we een verregaande inzet en goeie resultaten!

De groep bestaat uit volgende niveau’s:

Precompetitie

 • Gymnasten 3e kleuterklas en 1e leerjaar
 • Trainen max. 3 keer per week 
 • Verminderd tarief

I-niveau

 • Gymnasten 2e en 3e leerjaar
 • Trainen 3 tot 5 keer per week

C- en B-niveau

 • Gymnasten vanaf 4e leerjaar
 • Trainen 4 tot 5 keer per week

De trainingen zijn gespreid over deze deze momenten:

 • woensdag 17.00 – 20.00 uur
 • donderdag 17.30 – 20.00 uur
 • zaterdag 17.30 – 20.30 uur
 • zondag 13.00 – 16.00 uur

Contact: Liselot Van Havere

Lidgeld: € 410,00

Bij dit lidgeld moet nog een bijdrage van € 17,50 aan Gymnastiekfederatie Vlaanderen worden geteld, kortweg Gymfed (bedrag op 01.07.2023). Je betaalt deze Gymfed-bijdrage maar één keer, ongeacht het aantal turn- of dansgroepen waarbij je bent aangesloten. Voor competitiegroepen is de wedstrijdlicentie inbegrepen.

Nieuw in de club?

 • Je hebt recht op proeflessen. Je hoeft dus niet onmiddellijk in te schrijven. Die proeflessen zijn kosteloos.
 • In competitiegroepen kan je niet direct instappen. Dit kan alleen na selectie. Je start dus altijd in een recreatieve groep.
 • Lees de pagina met de ‘meest gestelde vragen over je inschrijving, proeflessen en lidgeld‘. Je vindt er zeker en vast een antwoord op je vraag!
 • Hoe de inschrijving verloopt, lees je op deze pagina.
 • Onmiddellijk inschrijven kan je via de website van Gymfed Vlaanderen.
 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Neem dan zeker met ons contact op via het contactformulier.