Kleuterturnen

Beweging is voor de ontwikkeling van kleuters zeer belangrijk. Op een speelse wijze worden de basisvaardigheden van het turnen bijgebracht. We spreken nog niet over echt “turnen”, wel over het inoefenen van bewegingsvaardigheden: duikelen, rollen, springen, balanceren, klauteren. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Kleuters worden ingedeeld volgens geboortejaren maar kleuters die in de loop van het sportjaar 3 worden, kunnen starten vanaf de dag dat ze hun derde verjaardag vierden.

  • Kleuters groep A (1e kleuterklas) (° in 2018/2019, minstens 3 jaar): zaterdag 11.15 – 12.15 uur
  • Kleuters groep B (2e kleuterklas) (° in 2017): zaterdag 10.15 – 11.15 uur
  • Kleuters groep C ( 3e kleuterklas) (° in 2016): zaterdag 09.15 – 10.15 uur

Contact: Hanne Sourbron

Lidgeld: € 104,00

In dit lidgeld is een bijdrage van € 17,50 aan Gymnastiekfederatie Vlaanderen inbegrepen, kortweg Gymfed (bedrag op 01.07.2022). Je betaalt deze Gymfedbijdrage maar één keer, ongeacht het aantal turn- of dansgroepen waarbij je bent aangesloten.

Nieuw in de club?

Sinds 1997 voor PPW vzw - (c) 2022 – Herman Verschuere