Kleuters

Beweging is voor de ontwikkeling van kleuters zeer belangrijk. Op een speelse wijze worden de basisvaardigheden van het turnen bijgebracht. We spreken nog niet over echt “turnen”, wel over het inoefenen van bewegingsvaardigheden: duikelen, rollen, springen, balanceren, klauteren. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Kleuters worden ingedeeld volgens geboortejaren maar kleuters die in de loop van het sportjaar 3 worden, kunnen starten vanaf de dag dat ze hun derde verjaardag vierden.

  • kleuters groep A (° in 2014 of 2015, minstens 3 jaar): zaterdag 11.15 – 12.15 uur
  • kleuters groep B (° in 2013): zaterdag 10.15 – 11.15 uur
  • kleuters groep C (° in 2012): zaterdag 9.15 – 10.15 uur

Contact: Elien Vandewiele en Noor Philippe

Kostprijs: € 70, + € 15 ‘algemeen clubbedrag’ (= verzekering en administratieve kosten, per 01.07.2018).

Inschrijven voor deze reeks. Je wordt doorverbonden naar de website van de GymnastiekFederatie Vlaanderen.