Coronamaatregelen ongewijzigd

Buitenschoolse activiteiten mogen nog steeds doorgaan in bubbels van 10, waarbij elk kind en elke jongere 1 hobby mag kiezen. De regel is:

  • wie geboren is in 2008 of vroeger, mag binnen sporten in bubbels van 10 personen (plus begeleiding)
  • wie geboren is in 2007 tot en met 2002, mag buiten sporten in bubbels van 10 (plus begeleiding)

Het aangepaste lesschema vinden jullie via deze link.