Papierslag

Extra inkomsten voor vernieuwing turntoestellen

Langer dan 15 jaar organiseerde PPW in samenwerking met de Stad Leuven en Chiro Pro Wijgmaal tweemaandelijks papierinzamelingen. Dat gebeurde onder de vorm van een aantal containers waar de inwoners hun papier naar toe konden brengen.

Door besparingsmaatregelen is de betoelaging door de overheid geschrapt sinds 2014. Ook PPW moet dus noodgedwongen op zoek naar alternatieve financieringen. PPW besteedde de toelagen integraal aan de vernieuwing van het sportmateriaal.

Sinds 1997 voor PPW vzw - (c) 2022 – Herman Verschuere